Chorų kontaktai

Biržų ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO bažnyčios choras

vadovė Viktorija Morkūnienė

viktorijamor@yahoo.com

8 650 21979

Biržų miesto mišrus choras "AGLUONA"

vadovė Viktorija Morkūnienė

viktorijamor@yahoo.com

8 650 21979

Biržų kamerinis choras "VIKTORIJA"

vadovė Viktorija Morkūnienė

viktorijamor@yahoo.com

8 650 21979

Jonavos moterų choras "GUOBA"

vadovė Neringa Kukarinienė

neringakukariniene@gmail.com

8~650 72653

Skirsnemunės šv. Jurgio bažnyčios mišrus choras

vadovas Eligijus Jukna

www.skirsnemunesbaznycia.weebly.com

+37065274644

Kauno vokalinis ansamblis "ACUSTO"

Meno vadovas Kęstutis Jakeliūnas

www.acusto.lt

ansamblis.acusto@gmail.com

8 - 615 22565

Lietuvos žemės ūkio universiteto mišrus studentų choras ,,DAINA''

meno vadovė ir dirigentė Ramunė Navickienė

navickiene.r@googlemail.com

868377444

Kauno kamerinis choras "CANTATE DOMINO"

vadovas Rolandas Daugėla

daugelarolandas@gmail.com

837 348410

8 656 84641

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro mišrus choras "DIEMEDIS"

vadovas Audrius Petrauskas

choras.diemedis@gmail.com

8 686 86566

Kauno kultūros centro "Tautos namai" mišrus choras "GINTARAS"

vadovė Jovita Kulakauskienė

jovita.kulakauskiene@gmail.com

Choro prezidentas Kęstutis Vėželis
choras.gintaras@gmail.com

+370 682 30738

Kauno kolegijos GOSPEL choras

Vadovė Raimonda Navickienė

raimondanavic@yahoo.com

+ 370 682-26374

Kauno Juozo GRUODŽIO konservatorijos mišrus choras

vadovė Vilma Masienė

867234324

Kauno įgulos Karininkų Ramovės moterų choras "INDRAJA"

vadovė Zinaida Gerasina

indraja.kaunas@gmail.com

837202202

861184768

Kauno technikos universiteto mišrus akademinis choras "JAUNYSTĖ"

vadovė Danguolė Beinarytė

jaunystes.maestro@gmail.com

Kauno mišrus choras "KAMERTONAS"

vadovas Kęstutis Jakeliūnas

http://www.kamertonas.lt/

k.jakeliunas@kamertonas.lt

861522565

Lietuvos Sveikatos Mokslų Univeriteto VšĮ Kauno klinikų moterų choras "KANKLĖS"

Vadovė Audronė Marcinkevičiūtė

moteruchoras.kankles@gmail.com

+370 698 33843

Kauno mišrus choras "LELIUMAI"

vadovas Dainius Druskis

Choro Leliumai prezidentė Dalia Krikščiunienė: kriksciuniene@gmail.com

www.leliumai.lt

 

867627161

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir medicinos akademijos mišrus choras "NERIS"

vadovas Tomas Lapinskas

choras.neris@gmail.com

869871956

Kauno miesto vyrų choras "PERKŪNAS"

vadovas Romaldas Misiukevičius

837226378

861482134

Kauno miesto vyrų choras "PERKŪNAS"

Choro prezidentas Pijus Bernotas

pijusbernotas@yahoo.com

8 686 54998

Kauno mišrus choras "SALUTO"

vadovė Ramutė Štreimikytė

ramutekaunas@gmail.com

www.saluto.lt

+37067789787

Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios jaunimo mišrus choras "SONGDEO"

vadovė Vita Tamulionytė

vita.tamulionyte@gmail.com

8 677 87974

Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios kamerinis choras "TE DEUM"

vadovas Audrius Petrauskas

iguloschoras@puslapiai.lt

tedeum.kaunas@gmail.com

www.tedeum.ten.lt

748062

8 686 86566

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla "VARPELIS"

Mokyklos direktorė Halina Abramavičienė

varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt

(8 37) 320486

Kauno berniukų ir jaunuolių choras "VARPELIS"

meno vadovas Ksaveras Plančiūnas

 

www.varpelis.com

(8 37) 320295

869821721

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto mišrus choras "VENI GAUDERE"

vadovė Adelė Mikalkėnienė

adele.mikalkeniene@gmail.com

861396571

KAUNO RAJ. RAUDONDVARIO Kultūros centro mišrus choras "SVAJONĖ"

vadovė Renata Mišeikienė

miseikiene@gmail.com

www.choras.net

8 610 26010

Kėdainių kultūros centro kamerinis choras "AVE MUSICA"

vadovas Algirdas Viesulas

algirdasviesulas@gmail.com

863490260

Pagyvenusių žmonių mišrus choras „ALNA“

vadovas Stanislovas Juščius

868906874

Mišrus choras „CANTARE“

vadovas Artūras Dambrauskas

862085696

Klaipėdos savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmai moterų choras „DANGĖ“

vadovė Judita Kiaulakytė

chorasdange@gmail.com

+370 686 99697

Sakralinės renesanso polifonijos ansamblis „decOrata“

decorata.musica@gmail.com

www.decorata.lt

Kontaktinis asmuo: Kristupas Šidlauskas

kristupas.sidlauskas@gmail.com

+370 624 69965

Visit Website

Mišrus choras „KLAIPĖDA“

Choro vadovė Miglė Mosėnienė

"SCHOLA CANTORUM de REGINA PACIS"

Vadovas Vidmantas Budreckis

El.p. vbudreckis@gmail.com

Kretingos rajono kultūros centro KAMERINIS choras

vadovė Rasa Lasaitė

Kont. a. Diana Brazdeikienė

dianabrazd@gmail.com

867523250

Kretingos rajono KC moterų choras "SVAJA"

vadovas Aloyzas Žilys

aloyzas.zilys@gmail.com

8 699 57873

Kretingos rajono KC vyrų choras "ŽILVINAS"

vadovas Aloyzas Žilys

aloyzas.zilys@gmail.com

8 699 57873

Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. M.Marijai bažnyčios SUMOS choras

vadovas Aloyzas Žilys

aloyzas.zilys@gmail.com

8 699 57873

Marijampolės vaikų ir jaunių choras "VYTURĖLIS"

Meno vadovė Bronislava Barauskienė

mkcvyturelis@gmail.com

Marijampolės vaikų ir jaunių choras "VYTURĖLIS"

Jaunių choro vadovė Laima Venclovienė

vencloviene.laima@gmail.com

Marijampolės vaikų choras "ŽELMENĖLIAI"

vadovas Valdas Mačiulskas

vald.maciu@gmail.com

+370 618 68340

Panevėžio mišrus choras "GODOS"

Vadovė Lena Urbutienė

8 605 54027

Pasvalio mišrus choras "CANTICUM NOVUM"

vadovas Rimvydas Mitkus

pasvaliochoras.lt

info@pasvaliochoras.lt

869 614 134

Rokiškio kultūros centro mišrus choras ,,SIETYNAS”

vadovė Alvyra Krasauskienė

8 682 45120

Šakių parapijos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios sakralinės muzikos kamerinis choras

vadovė Birutė Gurskienė

+370 612 26910

Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras "DAGILĖLIS"

Vadovas Remigijus Adomaitis

http://www.dagilelis.lt

 

Šiaulių Katedros grigališkojo choralo ansamblis

Vadovė Diana Astrauskienė

863153832

Šiaulių m. kamerinis jaunimo mišrus choras "ATŽALYNAS"

Vadovas Mindaugas Žalalis

www.chorasatzalynas.lt

jurga290@gmail.com

Šiaulių universiteto merginų choras "LITTERA"

vadovė Marija Žibūdienė

841595773

868554380

Šiaulių valstybinis kamerinis choras "POLIFONIJA"

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Tomas Ambrozaitis

maestro@polifonija.lt

www.polifonija.lt

+370 611 42035

Šiaulių valstybinis kamerinis choras "POLIFONIJA"

Vadybininkė Vita Butvilienė

vita@polifonija.lt

www.polifonija.lt

+370 615 41354

Šilutės evangelikų liuteronų parapijos mišrus ansamblis

Vadovė Edita Vaškaitytė

edita.vaskaityte@gmail.com

Šilutės mišrus kamerinis choras "VARTANA"

vadovė Gražina Matulienė

centras1@siltec.lt

844177113

865780782

Utenos meno mokyklos jaunių choras "UT RE MIO"

Chorų vadovė Virginija Šeduikienė

virginija.seduikiene@gmail.com

8 389 61626

Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios KC Česlovo SASNAUSKO choras

vadovas Mindaugas Radzevičius

Kont. a. Birutė Kuznecovienė

sasnauskochoras@yahoo.com

834353377

869806992

Vilkaviškio kutūros centro mišrus kamerinis choras "UOSIJA"

vadovė Laima Venclovienė

venclovienė.laima@gmail.com

861482043

Vievio kultūros centras kamerinis choras "CON MOTO"

vadovė Audronė Stepankevičiūtė

choras.conmoto@gmail.com

Vievio kultūros centras kamerinis choras "CON MOTO"

Choro prezidentas Jaronimas Jankauskas

jaronimas.j@gmail.com

Vilniaus Mokytojų namų moterų choras "AIDAS"

vadovė vadovė Lina Mačiulienė

choras.aidas@gmail.com

+370 648 56052

Vilniaus Mokytojų namų moterų choras "AIDAS"

Choro seniūnė Birutė Doronenkovienė

8 613 24473

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras "AIDAS"

vadovas Tadas Šumskas

tadassumskas@yahoo.com

868773658

Vilniaus kamerinis choras "AIDIJA"

vadovas Romualdas Gražinis

aidija@yahoo.com

www.aidija.com

+370 675 47446

Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" Vilniaus m. bendrijos klubo "AINIAI" mišrus choras

Choro meno vadovė Simona Vitkauskienė

+370 676 39070

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios choras "AVE VERUM"

vadovas Vydmantas Ruzgys

Choro seniūnė Ingrida Rubienė

862081192

Lietuvos Edukologijos universiteto akademinis choras "AVE VITA"

vadovas Kastytis Barisas

852349242

868788706

Mokytojų namų mišrus choras "BEL CANTO"

vadovas Egidijus Kaveckas

 

www.chorasbelcanto.lt

8 620 85696

Vilniaus Lazdynų "BOČIŲ" choras

Vadovas Bronislovas Jankauskas

852449018

865847650

Vilniaus DAILĖS AKADEMIJOS kamerinis choras

vadovai Asta Rauduvaitė ir Arvydas Adamonis

choras@vda.lt

Arkikatedros Bazilikos DIDYSIS choras

vadovas Remigijus Songaila

Choro prezidentas dr. Ignas Krasauskas

i.krasauskas@ukmin.lt

+370 5 261 92 03

+370 685 29135

LŽŪM mišrus choras "DOBILAS"

vadovas Ignas Garla

ignasgar@gmail.com

Choro prezidentas Zigmas Medingis

 

8 615 70818

Lietuvos Dailės muziejaus moterų choras "EGLĖ"

vadovė Stasė Žaltauskaitė

868177816

Lietuvos Dailės muziejaus moterų choras "EGLĖ"

Choro tarybos pirmininkė Nijolė Kvaraciejūtė

868177816

VGTU mišrus choras "GABIJA"

vadovė Rasa Viskantaitė

rasa.viskantaite@vgtu.lt

gabija@vgtu.lt

gabija.vgtu.lt

+370 650 35291

Vilniaus universiteto akademinis mišrus choras "GAUDEAMUS"

vadovė Rasa Gelgotienė

rgelgotiene@yahoo.fr

861570810

Vilniaus evangelikų reformatų choras "GIESMĖ"

vadovė Gražina Petrauskaitė

865054730

Vokalinis ansamblis "GIESMIŲ TARNAI"

vadovas Valdemaras Dadėla

v.dadela@centras.lt

www.giesmiutarnai.tinkle.lt

+37061845170

Vilniaus uteniškių mišrus choras "INDRAJA"

Vadovė Daina Abariūtė Lazauskienė

daina63@gmail.com

8 622 78 330

Vilniaus uteniškių mišrus choras "INDRAJA"

Choro seniūnė Rūta Zmejauskienė

rutaz@post.skynet.lt

8 612 80 697

Arkikatedros Bazilikos JAUNIMO choras

vadovė Violeta Savickaitė-Paciūnienė

savickaite.violeta@gmail.com

katedroschoras@gmail.com

868737484

Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choras "LAISVĖ"

vadovas Gintaras Skapas

Choro seniūnė Elvyra Valaitienė

852464578

8 65252510

Vilniaus Bernardinų bažnyčios mišrus choras "LANGAS"

vadovė Rita Kraucevičiūtė

choraslangas.tinkle.lt

868623096

Mišrus suaugusiųjų choras "LIBRO"

vadovė Lilijana Zarankienė

lilibra.vilnius@gmail.com

8 656 53038

Vilniaus moterų choras "LIEPOS"

meno vadovė ir dirigentė Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė

audrone_liepos@delfi.lt

www.liepos.lt

868771266

"Tikėjimo žodžio" bažnyčios mišrus choras "MARANATA"

vadovė Edita Tamoševičienė

maranata@btz.lt

+370 673 45086

Lietuvos MOKSLŲ AKADEMIJOS mišrus choras

vadovė Judita Taučaitė

867929198

Lietuvos MOKSLŲ AKADEMIJOS mišrus choras

Choro tarybos pirmininkas Vilius Maslauskas

viliusmaslauskas@yahoo.com

+370 652 01636

Vilniaus raj. Pagirių mišrus choras "PAGIRIŲ DAINORIAI"

vadovė Janina Pamarnackienė

868507242

Vilniaus arkikatedros bazilikos parapinis choras

vadovė Judita Taučaitė

867929198

Vilniaus universiteto mišrus choras "PRO MUSICA"

vadovė Rasa Gelgotienė

choras@promusica.lt

www.promusica.lt

861570810

VRM vyrų choras "SAKALAS"

vadovas Romas Makarevičius

romas.makarevicius@gmail.com

869837011

Vilniaus šv. Jonų bažnyčios gospel choras "SOUNDS IN G"

vadovė Kristina Žaldokaitė

868240320

SCHOLA CANTORUM VILNENSIS

vadovas Romualdas Gražinis

ad_fontes@fsf.vu.lt

8 610 15961 (Asta)

8 633 15097 (Jonas)

Vilniaus Bernardinų giedojimo mokyklos vaikų choras "ŠVENTO PRANCIŠKAUS PAUKŠTELIAI"

vadovė Rita Kraucevičiūtė

giedojimomokykla@gmail.com

868623096

Vaikų choras "UGNELĖ"

meno vadovė ir dirigentė Valerija Skapienė

8 629 68060

Vilniaus kolegijos merginų choras "VAIDILUTĖS"

vadovė Genovaitė Kumpienė

g.kumpiene@yahoo.com

867241802

Vilniaus kolegijos merginų choras "VAIDILUTĖS"

chormeisterė Justina Kazėnaitė

Vyrų choras "VARPAS"

meno vadovas ir vyr. dirigentas Jurijus Kalcas

jurijus.kalcas@gmail.com

8 675 19556

Vyrų choras "VARPAS"

Choro tarybos pirmininkas Alfredas Basevičius

abasevičius@gmailcom

8 687 88875

Valstybinis choras "VILNIUS"

vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas

Kultūrinės veiklos vadybininkė Kotryna Nekrošiūtė

kotryna.nekrosiute@chorasvilnius.lt

vadyba@chorasvilnius.lt

www.chorasvilnius.lt

Vilniaus universiteto merginų choras "VIRGO"

vadovė Rasa Gelgotienė

www.virgo.kc.vu.lt

861570810

Vilniaus universiteto merginų choras "VIRGO"

Choro prezidentė Aurelija Taunytė

www.virgo.kc.vu.lt

aurelijat@inbox.lt

8 678 61140

Vilniaus merginų choras "VIVA"

vadovė Vilija Mažintaitė

chorasviva@gmail.com

+37060386181

Vilniaus VISŲ ŠVENTŲ bažnyčios mišrus choras

vadovė Aida Baliukevičienė

aidute@micro.lt

8 601 45388

Vilniaus miesto vyrų choras "VYTIS"

vadovas Arūnas Pikšrys

arasdj@gmail.com

862381100

Vilniaus miesto vyrų choras "VYTIS"

Choro valdybos pirmininkas Valdemaras Laukaitis

lvaldemaras@takas.lt

www.wix.com/vadovas/vytis

868626808

Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kamerinis choras ,,Varsa''

Vadovas Vidas Simanauskas

+370 686 53056

Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kamerinis choras ,,Varsa''

Chormeisterė Klaudija Aleksandravičiūtė

+370 695 67395

Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras "Šatrija"

Vadovas Gražvydas Jegnoras

+370 615 24742

Palangos Kultūros ir Jaunimo centro vyrų choras "Jūros šauliai"

vad. Rimgaudas Juozapavičius

+370 460 48547

+370 683 17825

Palangos Kamerinis Choras

vad. Edmundas Jucevičius

edmarave@gmail.com

+370 460 48547

+370 688 74753

Vilniaus mišrus choras "ARTyn"

Vadovė Erika Žilinskaitė

chorasARTyn@gmail.com

863850911

Vilniaus šv. Juozapo parapijos vokalinis ansamblis

Paulius Grigonis

paulius.grigonis@pilaitesparapija.lt

8 687 42274

Jonavos raj. sav. KC mišrus choras "Žemyna"

vadovė Violeta Michelkevičienė

euvioleta@gmail.com

+370 636 06037

Kauno valstybinis choras

Vadovas Petras Bingelis

Viešųjų ryšių atstovas Rimantas Klevečka

El. p.: info@kvch.lt

Svetainė: www.kvch.lt

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios choras "Gloria Dei"

Choro vadovas Jeronimas Serebrinskas

El.p. jaras.s@icloud.com

+370 686 80474

Click Here

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios choras "Gloria Dei"

Choro prezidentas Algimantas Izidorius Pundzius

+370 686 39097

Kauno giedotojų grupė DE PROFUNDIS

Martynas Gedutis

8 644 32380

Visit Website

Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos choras „VIVA VOCE“

Vadovai Virginija Katinienė ir Raimondas Katinas

raimondas.maestro@gmail.com

8 686 96825

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos merginų choras "DIXI"

Vadovė Snieguolė Meškauskienė

+370 6861 3537

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos jaunių choras "Gaida"

Vadovė Lina Tomkevičienė

+370 6036 1557