Choras Irane

Lietuvos chorinėje bendruomenėje – gana marga situacija: kuriasi nauji jaunų žmonių chorai, spaudžiami (atimamos patalpos, kolektyvai netenka finansinės paramos) vyresniųjų chorai. Jaunus, talentingus vadovus pasikvietę įdomias šiuolaikinės muzikos programas atlieka atjaunėję profesionalūs chorai; tradiciškai aktyvūs ir pajėgūs studentų chorai; labai sustiprėję bažnyčių chorai, dainavimo kokybe dažnai pralenkiantys niekam nepriklausančius ir todėl finansinių problemų turinčius mėgėjų chorus. Visuose mėgėjų choruose (išskyrus geriausią Lietuvos chorą) katastrofiškai trūksta vyrų; dažna situacija (net pajėgesniuose kolektyvuose), kai repertuaras beveik nesikeičia metų metus… Vis tik, reikia pripažinti, nepaisant visų sunkumų ir nesklandumų, chorinis gyvenimas Lietuvoje – aktyvus (pakanka pažiūrėti į choras.lt „Renginių“ skiltį!). Žinome, kad jis dar intensyvesnis Latvijoje, Skandinavijos šalyse (kur išvažiuoja mūsų jauni, talentingi chorvedžiai, pianistai, vargonininkai), Kinijoje, Pietų Afrikos respublikoje, JAV, ne taip populiarus Italijoje, Ispanijoje, bet šį kartą norime šiek tiek papasakoti apie tai, kaip chorams sekasi Vidurinių Rytų šalyje – Irane, kur spalio vidury viešėjo ir Tabrizo miesto choro repeticijoje lankėsi NDG kuratorė Eglė Mikalajūnė.  Ji mielai sutiko patarpininkauti ir pasidomėti chorų padėtimi Irane. Į choras.lt klausimus atsako Ark-e Tabriz choro dainininkas Amin Khatamian.

 

Choras.lt: Ar chorinis menas yra populiarus Irane?  Kokie chorinės muzikos festivaliai ir konkursai ten vyksta? Ar Irano choruose dainuoja moterys? 

 
Dainuoti chore Irane nėra populiaru. Chorai buriasi specifinėse, kiek uždaresnėse  vietose, kadangi (pagal Irano valdančiųjų islamo interpretaciją – E.M.) moterys neturėtų dainuoti viešai.  Jei radijuose girdimi moterų balsai, jie būna mišriuose choruose kartu su vyrais, kad „nekristų į akis“. Chorų festivalių Irane nebūna.  Chorai viešumoje dainuoja labai retai. Apskritai – chorai Irane yra tam tikras „undergraundas“.
Ar yra moterų chorų?
Moterys visada dainuoja su vyrais.
 
Kaip ir kur ruošiami chorvedžiai? 
 
Irane chorvedžius ruošė iki 1979 metų revoliucijos, bet po revoliucijos ši studijų programa buvo panaikinta. Aukštasis muzikinis išsilavinimas yra, bet chorvedyba nėra išskirta kaip atskira programa (ir net vokalas apskritai). Mano choro vadovas yra operos solistas. 
 
Kur chorai renkasi – mečetėse, kultūros centruose? Kokio amžiaus ir išsilavinimo žmonės dainuoja mėgėjų choruose? Kokia dalis (maždaug) skaito muzikinį raštą?
 
Ark-e Tabriz choras, kuriame dainuoju,  repetuoja pastate, kuris priklauso nevalstybinei muzikų asociacijai.  Jame dainuoja įvairaus amžiaus ir įvairaus išsilavinimo žmonės, ir vyrai, ir moterys, bet kaip jau sakiau, šis choras yra veikiau išimtis. Beje, kažkuriuo metu jame dainavo ir lietuvė, kuri dabar dainuoja chore Lietuvoje (o gal net vadovauja chorui).  Dauguma choristų natų neskaito, tačiau prie choro yra instrumentalistų grupė – tai jie skaito muzikinį raštą.
 
Kokią muziką atliekate? Sakralinę, klasikinę, šiuolaikinę, …?
 
Dainuojame populiarią, tradicinę, klasikinę muziką, daugiausiai vietinę, būdingą mūsų šaliai arba regionui – Iranas yra didelė šalis su skirtingom kalbom, dialektais ir kultūrom. (Kai sekmadienį ryte buvau Tabrizo choro repeticijoj, įrašiau kelias dainas. Dainos persiškos, buvo įdomu klausyt. – E.M.)
Kokie yra populiariausi Irano kompozitoriai? Kurie iš jų rašo chorams? 
 
Žymiausi kompozitoriai –  Mohammad Reza Lotfi, Keyvan Saket, Hosein Alizade, Parviz Meshkatiyan, Nazeri. Jie populiariausi kompozitoriai Irane. Farhad Fakhreddini, Fereydun Shahbaziyan, Arsalan Kamkar, Nader Mashayekhi, Hamid Motebassem rašo chorams, kai kurie jų yra ir chorų dirigentai. 
 
 
Kokie yra žymiausi Irano chorų dirigentai?
 
Hosein Dehlavi, Nader Mashayekhi, Farhad Fakhreddini.
 
Ką Jums reiškia choras? Kodėl Jums svarbu dainuoti chore? 
Chore man svarbus jausmas, kai būdamas vienas, atskiras žmogus, tampu dalimi visumos, jaučiu dainavimo kartu džiaugsmą: daina suskamba, kai kartu įkvepiame, kartu pradedame, tęsiame melodiją ir kartu pabaigiame. 
 
 
Ačiū už atsakymus. 
 

Dėkojame Eglei Mikalajūnei už tapininkavimą ir Sevdai Khatamian už vertimą iš persų į anglų kalbą.

Parašykite komentarą