Būtina nedelsiant spręsti kultūrinės spaudos finansavimo problemą

Seimas-400

 

 

Seimo Kultūros komiteto narys Stasys Tumėnas kreipėsi į Seimo Kultūros komiteto pirmininką Ramūną Karbauskį dėl esamos kultūrinės spaudos finansavimo padėties.

Seimo narys inicijuoja, kad į šių metų kovo 14 d. Kultūros komiteto dienotvarkę būtų įtrauktas klausimo „Dėl kultūros leidinių finansavimo padėties“ aptarimas ir svarstymas. Tai daroma atsižvelgiant į Lietuvos kultūrinės spaudos atstovų pastarosiomis dienomis išsakytas nerimo ir susirūpinimo kupinas nuomones dėl metų metais besitęsiančių kultūrinės spaudos finansavimo problemų.

Seimo narys mano, jog periodinių kultūros ir meno leidinių redaktorių išsakyti priekaištai, kad kultūros leidinių pastarųjų  trejų metų finansavimas tik mažėjo, turi pagrindo. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (SRTRF) savo veikloje vadovaujasi Visuomenės informavimo įstatymu, Fondo įstatais, Bendraisiais konkursų nuostatais, tačiau paraiškų teikėjai pasigenda sprendimų argumentų ir komunikacijos principų. Iš tiesų verta diskutuoti, ar tikrai reikalingi visi trys Fondui pateiktų paraiškų vertinimo etapai, kodėl nėra pateikiama ekspertinio vertinimo reziumė, kaip nustatomi konkrečių tematikų prioritetai.

S. Tumėnas pabrėžia, kad „kultūrinės spaudos finansavimo problema nėra tik Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo finansavimas“: “ Turime matyti visą kultūros lauką, kuriame funkcionuoja įvairios institucijos (pavyzdžiui, Lietuvos kultūros taryba), leidinių redaktoriai, autoriai, skaitytojai. Ar valstybė gali remti visus kultūros leidinius? Kokią vietą Lietuvos kultūros politikoje užima kultūrinė spauda? Kokie objektyvūs veiksniai lėmė periodinių kultūros ir meno leidinių finansavimo mažėjimą? Ar pasiteisino „projektinė finansavimo politika“? Ar kultūrinė spauda konkuruoja tarpusavyje? Ar kultūros ir meno leidiniai Lietuvoje tikrai inicijuoja pažangią kultūros, mokslo ir meno refleksiją?

Į šiuos ir kitus klausimus turime atsakyti nedelsiant, dėl to posėdyje tikimės matyti  kultūros ministrę Lianą Ruokytę-Jonssson, SRTRF tarybos pirmininkę Danguolę Skarbalienę, Lietuvos kultūros tarybos pirmininkę Dainą Urbanavičienę, kultūros leidinių redaktorius, kitus suinteresuotus kultūros lauko dalyvius. Išklausysime abi puses – ir tuos, kurie sprendžia kultūros finansavimo klausimus, ir tuos, kurie formuoja Lietuvos kultūrą savo idėjomis, nuosekliu darbu, originalia kūryba, aštria kritika ir uždegančia polemika.

Neabejoju, kad kultūrinė spauda nebus pasmaugta, nes tai itin svarbi kultūros lauko dalis, formuojanti mūsų kultūrinę, nacionalinę, asmeninę tapatybes. “  

Parašykite komentarą