Baigtos derybos dėl Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties

 

 

Kultūros ministerija penktadienį baigė derybas su Lietuvos kultūros darbuotojų profesine sąjunga dėl Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties.

 

Sutarties projekte nurodoma, kad jos šalys įsipareigoja plėtoti ir įgyvendinti socialinę partnerystę, sudarydamos Lietuvos kultūros šakos dvišalę darbo ir socialinių reikalų tarybą. Jos sudėtis ir nuostatai bus tvirtinami kultūros ministro įsakymu per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

 

Šakos dvišalė taryba lygiateisio socialinio bendradarbiavimo pagrindu nagrinės ir spręs užimtumo, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitus darbo ir su juos susijusius klausimus. Taryba taip pat vykdys nuolatinę kultūros srities socialinių, ekonominių ir darbo klausimų stebėseną, jų analizę ir teiks siūlymus kompetentingoms institucijoms dėl šių klausimų sprendimo.

 

Kolektyvinės sutarties projekte pažymima, kad Kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga skatina teritorinių dvišalių darbo ir socialinių reikalų tarybų, kurių šalimis gali būti teritorijų lygmeniu veikiančios darbuotojų ir darbdavių organizacijos, valstybės ir savivaldybės institucijos, steigimą. Teritorinių dvišalių darbo ir socialinių reikalų tarybų veiklą koordinuotų Lietuvos kultūros šakos dvišalę darbo ir socialinių reikalų taryba.

 

Sutarties projekte aptariamos socialinės partnerystės rėmimo priemonės, padedančios išvengti kolektyvinių darbo ginčų, taip pat darbuotojų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir kiti klausimai.

 

Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties projektą iki šių metų pabaigos planuojama suderinti su kitomis ministerijomis ir suinteresuotoms institucijomis, po to bus kreipiamasi į Vyriausybę prašant suteikti įgaliojimus kultūros ministrei pasirašyti šią sutartį.

 

 

Parašykite komentarą