Atnaujinta menininkų atvykimo į Lietuvą tvarka

Kultūros ministro įsakymu atnaujintas Prašymų leisti atvykti į Lietuvos Respubliką nagrinėjimo tvarkos aprašas. Jis nustato menininkų ir juos aptarnaujančio personalo, kurie atvyksta dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose iš trečiųjų šalių, prašymų leisti atvykti į Lietuvos Respubliką pateikimo tvarką. Ši tvarka išimtiniais atvejais galioja ir kitiems kartu su menininkais atvykstantiems užsieniečiams – paprastai jų šeimų nariams.

Prašymus leisti atvykti į Lietuvos Respubliką įgaliota nagrinėti Kultūros ministerijos kanclerio Laimono Ubavičiaus vadovaujama darbo grupė. Ji ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo leisti atvykti į Lietuvos Respubliką gavimo dienos turės pateikti kultūros ministrui siūlymus dėl leidimo suteikimo.

Pateikti prašymus pagal kultūros ministro patvirtintą formą turi teisę į Lietuvos Respubliką atvykstantys menininkai arba užsieniečiai, nurodyti tvarkos apraše, arba juos kviečiantys fiziniai bei juridiniai asmenys. Prašymus Kultūros ministerijai galima pateikti tiesiogiai, paštu arba el. paštu dmm@lrkm.lt.

Vyriausybės nutarimu Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės, Andoros, Monako, San Marino ir Vatikano piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims leidimai atvykti į Lietuvos Respubliką nėra reikalingi.

Parašykite komentarą