Atliktas tyrimas „Lietuvos chorų situacija karantino metu“

 

Šiuo nelengvu laikotarpiu, Lietuvos chorų sąjunga, bendradarbiaudama su choro dirigentu dr. Linu Balandžiu, inicijavo LCHS bendruomenės apklausą ir atliko tyrimą „Lietuvos chorų situacija karantino metu“. Gautus apklausos rezultatus analizavo ir išvadas pateikė dr. L. Balandis. 

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti kokia yra situacija Lietuvos chorinio meno lauke karantino metu.

Uždaviniai:

1. Nustatyti, ar chorai repetuoja karantino metu;

2. Apžvelgti nuotolinio darbo patirtis;

3. Atsižvelgiant į respondentų nuomones įvardyti bendras tendencijas nuotolinio ugdymo procese;

4. Apibendrinus apklausos rezultatus pateikti adekvačias rekomendacijas.

Apklausa vykdyta nuotoliniu būdu, dalyvavusių respondentų skaičius – 47. Susipažinti su tyrimo rezultatais bei pateiktomis rekomendacijomis galima čia: https://lchs.lt/wp-content/uploads/2020/04/%C4%8CIA.pdf

LCHS informacija

‎ ‎ 

Parašykite komentarą