Ar reikalingi Klaipėdos mokyklų chorams koncertmeisteriai?

2019 m. rugsėjo 10 d. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijoje vyko Klaipėdos muzikos mokytojų miesto metodinio būrelio atviras susirinkimas.

Pagrindinis klausimas mokyklinių chorų problema – koncertmeisterio etato naikinimo tendencijos Klaipėdoje.

Pagal turimus duomenis Klaipėdos mokyklų chorams naikinami koncertmeisterio etatai. Ši situacija kelia didelių rūpesčių mokyklinių chorų vadovams ir visai chorinei kultūrai, šie Klaipėdos miesto savivaldybės inicijuoti administraciniai veiksmai pažeidžia ne tik chorų pagrindines gyvavimo sąlygas (chorai negali egzistuoti be choro vadovo ir koncertmeisterio, tai būtina sąlyga chorui dirbt, tai būtina sąlyga mokykliniams chorams, kurių repertuaro pagrindą sudaro kūriniai su instrumentiniu pritarimu).

Visa Lietuva ruošiasi 2020 m. respublikinei moksleivių Dainų šventei Vilniuje, kurios repertuaro pagrindas sudaro kūriniai su instrumentiniu pritarimu. Tokiu būdu Klaipėdos meisto savivaldybė savo veiksmais ne tik užkerta kelią Klaipėdos mokykliniams chorams pasirengti ir dalyvauti 2020 m. respublikinėje moksleivių Dainų šventėje Vilniuje, bet ir naikina mokyklinius chorus, atimdama galimybę iš vaikų ugdyti juos muzikos pagalba.

Komentarai ( 1 ):

  1. Bendra tendencija Lietuvoje „sudaryt“ tokias sąlygas chorams, kad patys savaime „numirtų“… jei jau mokyklose, kurios turėtų būti muzikinio „išlavinimo“ (ne – išsilavinimo, nes jaunas žmogus ne visad jaučia vidinę paskatą lavinti savo muzikalumą) kalvės, tai ko jau benorėt, kad vyresniųjų – senjorų ir kt. „saviveiklinių“ (tarybinis terminas)chorų gyvavimui (nors egzistavimui, net ne tobulėjimui) būtų sudaromos sąlygos? vienas po kito jie dings iš „chorinio Lietuvos žemėlapio“… jei savivaldybėj sėdi mėgstantis „masinį“ dainavimą – tai gerai, o jei ne – tai net repeticijoms patalpų nebenori duot – kam čia „maišos“ svetimi žmonės, pritrypia, tualetu naudojasi….

Parašykite komentarą