Kuri Kultūros ministerijos kuruojama sritis neteks 100 000 eurų finansavimo? …Ir Kultūros ministerijos atsakymas

 

 ‎

 

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys prof. Vytautas Juozapaitis kreipėsi į kultūros ministrę Lianą Ruokytę-Jonsson dėl Baltijos kultūros fondo finansavimo.

Šių metų spalio 25–26 d. Vilniuje posėdžiavusioje Baltijos Asamblėjoje buvo priimta rezoliucija dėl Baltijos Kultūros fondo steigimo. Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūros ministrai priėmė susitarimą steigti bendrą Baltijos šalių kultūros fondą. Susitarime įtvirtinta nuostata: kiekvienai valstybei narei skirti po 100 tūkstančių eurų fondo veiklai. Vakarykščiame plenariniame posėdyje Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotojui V. Juozapaičiui paklausus, iš kokių resursų bus skiriamos lėšos fondui, tiek Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, tiek finansų ministras Vilius Šapoka pripažino, kad apie tokio fondo steigimą išgirdo pirmą kartą ir negali atsakyti apie šio fondo finansavimą. Kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson pripažino, kad „taip, iš vidinių (Kultūros ministerijos) resursų yra numatyta 100 tūkst. eurų“.

Parlamentaras V. Juozapaitis kreipimesi kultūros ministrės prašo nurodyti priežastis, dėl kurių apie Baltijos Kultūros fondo steigimą ir šiam procesui reikalingų lėšų panaudojimą nebuvo informuoti Ministras Pirmininkas ir finansų ministras. Taip pat prašoma nurodyti, kada ir kokiais būdais bus informuota Lietuvos kultūros bendruomenė apie steigiamą Baltijos Kultūros fondą, kuris veiklą pradės jau 2019 sausio 1 dieną. Kartu Seimo narys prašo atsakyti, kuri Kultūros ministerijos kuruojama sritis neteks minėtų 100 tūkst. eurų finansavimo, kurį ketinama skirti fondo veiklai, ir prašoma informuoti, kaip bus vykdoma Baltijos Asamblėjos priimtos rezoliucijos dalis, kurioje numatytas tiek Baltijos Asamblėjos, tiek ir nacionalinių parlamentų narių dalyvavimas bendro Baltijos Kultūros fondo valdyme.

„Belieka užjausti Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką, kad jo Vyriausybės kultūros ministrė nesugeba informuoti nei jo, nei Finansų ministerijos, tiesiogiai atsakingos už Lietuvos biudžeto planavimą ir vykdymą, apie numatomas išlaidas. Tai liudija, kad ministrė L. Ruokytė-Jonsson nesiteikia bendrauti ne tik su kultūros bendruomenės atstovais, bet ir savo tiesioginiu viršininku“, – teigė V. Juozapaitis.

 

Baltijos valstybių kultūros ministrų susitarimu įsteigtas fondas finansuos Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūrinio bendradarbiavimo programas, organizuojamus bendrus tarptautinius kultūrinius renginius. Baltijos valstybių kultūros fondas rems architektūros, vizualiųjų menų, dizaino, literatūros, muzikos, scenos menų, bibliotekų, muziejų ir archyvų sričių projektus, kuriuose dalyvaus visų trijų Baltijos valstybių kultūros organizacijos. Kiekviena šalis fondui skiria po 100 tūkst. eurų. Lėšos pirmiausia bus naudojamos naujoms kultūros iniciatyvoms, skatinančioms Baltijos šalių kultūros tarptautiškumą – už Baltijos valstybių ribų rengiamiems bendriems Baltijos šalių kultūros pristatymams, taip pat ir tarptautinėms iniciatyvoms Baltijos šalyse.

Baltijos valstybių kultūros fondą paeiliui trejų metų laikotarpiu valdys Estijos kultūros rėmimo fondas (est. Eesti Kultuurikapital), Latvijos Valstybinis kultūros rėmimo fondas (est. Valsts kultūrkapitāla fonds) ir Lietuvos kultūros taryba.

Apie Baltijos valstybių kultūros fondo steigimą buvo pranešta liepos mėnesį

 

Kultūros ministerija pažymi, kad susitarimą dėl Baltijos valstybių kultūros fondo steigimo kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, Latvijos kultūros ministrė Dacė Melbardė ir Estijos kultūros ministras Indrekas Saaras pasirašė Rygoje šiemet liepos 8 dieną. Apie tai ir apie numatomą 100 tūkst. eurų kiekvienos šalies indėlį į šį fondą buvo pateikta informacija: 

http://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-latvija-ir-estija-steigia-bendra-baltijos-valstybiu-kulturos-fonda

 

100 tūkst. eurų poreikis, kaip būtina Lietuvos dalis šio fondo veiklai, buvo nurodytas ir Kultūros ministerijos pateiktoje derybų dėl 2019 metų biudžeto pažymoje.

 

Todėl Kultūros ministerija atmeta Seimo nario Vytauto Juozapaičio viešojoje erdvėje pareikštus priekaištus dėl esą nutylėtų šių faktų.

 

Apie 100 tūkstančių eurų indėlį fondo veiklai dar kartą informuota ir 2015 spalio 26 d. Vilniuje vykstant Baltijos asamblėjai:

http://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/baltijos-salys-apie-savo-kultura-pasirengusios-kalbeti-kartu

 

Baltijos valstybių kultūros fondo lėšomis bus finansuojamos kultūrinio bendradarbiavimo programos, organizuojami bendri tarptautiniai kultūriniai renginiai. Fondas rems profesionalius projektus architektūros, vizualiųjų menų, dizaino, literatūros, muzikos, scenos menų, bibliotekų, muziejų ir archyvų srityse.

Parašykite komentarą