Vilniaus tremtinių namų choras „Dainos mylėtojų klubas“ šventė vadovės Daivos Čičinskienės jubiliejų

Vadove Daiva Cicinskiene

Liepos 11 d. Vilniaus tremtinių namuose Turniškėse vyko šventinis renginys – tremtinių namų choras sveikino savo vadovę Daivą Čičinskienę 60-ies kūrybinės veiklos metų proga.

Choras Vilniaus tremtinių namuose susikūrė prieš 15 metų, pasivadinęs „Dainos mylėtojų klubu“. Apie jį ir jo vadovę taip pasakoja Jolanta Bielskienė, specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ direktorė: „…Klubo siela, vienijanti visus narius, yra vadovė Daiva Čičinskienė. Ši reikli moteris nuolat atnaujina repertuarą, moko naujų dainų, puikiai kankliuoja. Dainos mylėtojų klubo dainininkai – globos namų gyventojai, mylintys ir gerbiantys dainą…“

Ilgametė „Tremtinių namų“ socialinė darbuotoja Virginija Malinauskienė noriai dalijasi mintimis apie choro veiklą, jo kūrimąsi, senuosius narius. „Pirmųjų dainininkų grupė susibūrė įkūrus globos namus, – prisimena V. Malinauskienė. – Gerokai jaunesni, nors dar nepažįstami, dainos mėgėjai ieškojo bendraminčių, būrėsi, derinosi, rinkdavosi dažniausiai vakarais ir, prisiminę savo kovą, jaunystę, nelengvą dalią, dainuodavo liaudiškas, partizanų, tremties, laisvės dainas, apsakančias gilią meilę tėvynei Lietuvai. Dainininkai aktyvūs ne tik koncertuodami, bet ir palaikydami mūsų – tremtinių, gulago kalinių, partizanų – kovų, pilietinio sąmoningumo, Tėvynės meilės dvasią įvairiomis progomis. Kasmet po tris mėnesius kas vakarą giesmininkai renkasi į gegužines, birželines ir rožinio pamaldas. Kiekvieną šeštadienį koplyčioje giedama vykstant šventoms mišioms. Palydėdamas į anapilį likimo brolius ir seses, globos namų gyventojus, klubas gieda sakralines giesmes, o vadovė su kanklelėmis pritaria.“

 

Ilgametė Dainos mylėtojų klubo narė Janina Markevičienė įsitikinusi, kad daina suteikia gyvenimui džiaugsmo ir prasmės: „Ar galima įsivaizduoti gyvenimą be dainos? Manau, kad jis būtų per daug pilkas, nevisavertis. Eidami per gyvenimą su daina, lengviau nugalime vargus ir nesėkmes, blogą nuotaiką, pajuntame tikrą džiaugsmą. Mūsų senoliai su daina bei giesme nugyveno ilgą, gražų, prasmingą gyvenimą. Štai ir šiandien, artėjant mūsų gyvenimo saulėlydžiui, „Tremtinių namuose“ nesiskiriame su daina: dainuojame patys ir gana dažnai klausomės pas mus apsilankančių kolektyvų. Mokomės ir giedame daug giesmių. Su jomis palydime savo brolius ir seseris, tremtinius ir kalinius anapilin. Štai tokį gyvename neilgą, bet prasmingą paskutinį gyvenimo tarpsnį.“

Nuo pat įkūrimo Dainos mylėtojų klubui vadovaujanti D. Čičinskienė sako, kad dainos tiesiog džiugina širdį: „Galimybė dainuoti – didžiulė vertybė, Dievo duota žmogui. Prisimenu pirmą susitikimą, kai nedrąsiai pravėriau „Tremtinių namų“ bibliotekos duris ir pamačiau gražų būrį besišypsančių žmonių. Dauguma jų, kaip paaiškėjo, buvo dainavę įvairiuose tremtinių choruose, ansambliuose, šokę, vaidinę…Stoviu prieš juos su savo kanklelėm, kurių skambėjimą gal ne visi buvo girdėję, ir galvoju: dainuosim paprastai, natūraliai, be didelių įmantrybių, pagal išgales gražias lietuviškas dainas, giesmes. Tą ir darom. Visi mūsų metai turtingi proginių renginių, koncertų, išvykų. Tegu skamba tos mūsų gražiosios dainos – liūdnos, linksmos, prasmingos, malonios širdžiai…“

Tremtiniu namu choras

Daiva Kubiliūtė-Čičinskienė Vilniaus ir Lietuvos visuomenei žinoma kaip kanklininkė atlikėja, pedagogė, lietuviškos muzikos puoselėtoja, liaudies meno kolektyvų organizatorė ir vadovė, etninės kultūros propaguotoja. Per 39 darbo Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblyje metus ji šimtus jaunų žmonių išmokė kankliuoti bei padėjo pamilti lietuvių liaudies muziką ir dainą. Prieš 48 metus jos sukurtas Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“ rengia originalias liaudies dainų ir muzikos programas, puoselėja tradicinį liaudišką giedojimą.

 

Š. m. gegužės 20 d. D. Čičinskienei buvo įteiktas aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas –  garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Apdovanojimas pedagogei skirtas už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už bendruomeniškumo stiprinimą, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką. „Tokie žmonės kaip jūs sudaro kultūros pamatus. Esate mums atsvara ir įkvėpimas“, – įteikdama apdovanojimą sakė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonson (Jonsson).

 

D. Čičinskienė savo reikšmingais darbais puoselėjo ir tebepuoselėja meilę lietuvių etninei kultūrai, liaudies muzikai, populiarina grojimą kanklėmis. Per savo ilgametę ir aktyvią veiklą Daiva Čičinskienė dalyvavo daugiau nei 2000 koncertų, inicijavo dabar jau 30 metų gyvuojantį festivalį „Skamba skamba kankliai“, įkūrė ir tebevadovauja Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansambliui „Kankleliai“. Už nuveiktus darbus ji buvo įvertinta daugybe apdovanojimų:  D. Čičinskienė 2012 metais apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, 2015 m. jai skirtas Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas už Lietuvos valstybės tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės gerovei.

  Net 39-erius metus (1957–1996) Daiva Čičinskienė vadovavo Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio orkestrui. Dirbdama Vilniaus universiteto ansamblyje vadovė Daiva sukaupė nemenką patirtį – aranžavo ir kūrė instrumentuotes ansamblio atliekamiems kūriniams, prisidėjo darant ansamblio garsajuostes ir radijo įrašus. Turiningos jos veiklos dėka ansamblis užimdavo pirmąsias vietas respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Daug keliaudama kartu su ansambliečiais, vadovė populiarino etninę kultūrą Lietuvoje bei pasaulyje. Jos veiklos metais dalyvavę ansamblio nariai iki šiol dėkoja vadovei Daivai už meilę lietuvių liaudies muzikai ir už tai, kad jos dėka jie pamėgo dainuoti liaudiškas dainas ir tebedainuoja iki šiol.

Parašykite komentarą