2020 m. vasario 22 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos chorų sąjungos visuotinis susirinkimas

2020 m. vasario 22 dieną Gotikinėje Dailės akademijos salėje Vilniuje įvyko Lietuvos chorų sąjungos (LCHS) visuotinis susirinkimas.


Jo metu buvo priimti svarbūs dokumentai:


1. Atnaujinti LCHS įstatai. Naujoje redakcijoje buvo pakeisti keli atgyvenę punktai, įnešta nedidelių korekcijų. Kadangi susirinkime dalyvavo teisininkai, tikimasi, jog šiuos nuostatus Registrų centras pagaliau patvirtins.

2. Visuotinis susirinkimas išklausė ir pritarė LCHS Prezidentės Rasos Gelgotienės metinei ataskaitai bei Revizijos komisijos ataskaitai.

3. Visuotinis susirinkimas patvirtino naują LCHS narystės tvarką:
LCHS nariu galės tapti tik pateikiantys prašymą ir dvi rekomendacijas LCHS narių su ne mažesniu nei 3 metai LCHS narystės stažu. Nario mokestis, kurį narys privalo sumokėti per tuos kalendorinius metus, nustatomas 10 eurų, išskyrus:

– senjorams, kurie dar dirba, taikoma 50 proc. nuolaida; 
– studentams taikoma 50 proc. nuolaida;
– nebedirbantiems senjorams taikoma 100 proc. nuolaida. t.y jie atleidžiami nuo mokesčio.
Naujoji tvarka įsigalios nuo 2021 metų.

4. Išstojimo iš sąjungos tvarka: rašomas prašymas dėl išstojimo iš LCHS, o taip pat narys gali būti pašalintas Etikos komisijos sprendimu dėl nedalyvavimo LCHS veikloje ir mokesčio nemokėjimo.

‎Visuotinis susirinkimas išrinko 5 žmonių etikos komisiją. Tai: Ilona Zalanskienė, Vilija  Mažintaitė, Jolita Vaitkevičienė, Povilas Gylys, Raimondas Katinas.

LCHS Prezidentė Rasa Gelgotienė pristatė 2020 m. veiklos planus ir informavo apie jau vykstančius bei šiais metais vyksiančius renginius bei projektus:

1. Projekto ,,Pažink chorinį pasaulį“ laimėtojos   Augustė Andrijauskaitė (LMTA studentė) bei choro dirigentės Vilma Masienė (Kaunas) ir Judita Kiaulakytė (Klaipėda) gegužės 12-16 d. viešės Odesoje, kur lankysis repeticijose, bendraus su ukrainiečių kolegomis, semsis profesinės patirties.


2. Chorų mokymai Vilniaus ir Kauno apskrityse prasidės jau netrukus, ir jų vadovė Audronė Stepankevičiūtė kviečia visus norinčius juose dalyvauti bei pradėti susipažinti su naujosios Dainų šventės planuojamu repertuaru. Dalyvauti gali bet kurių Lietuvos rajonų chorai, ne tik Vilniaus ir Kauno apskrities. Susidomėję – skambinkite p. Audronei Stepankevičiūtei į Vievio kultūros centrą.

3. Festivalis ir konkursas moterų chorams bei ansambliams vyks Klaipėdoje balandžio 3-5 dienomis, ir dar galima suspėti į jį patekti visiems Lietuvos moterų chorams bei vokaliniams ansambliams. Kreiptis į Juditą Kiaulakytę, adresu Klaipėdos kultūros centras, Žvejų rūmai.


4. LMTA studentų chorinės dainos plėtotės konkursas jau beveik įvyko – pateikti 7 studentų darbai, iš kurių tris atrinks autoritetinga kompozitorių komisija ir jau kovo 3 dieną LCHS prezidentė įteiks premijas konkurso nugalėtojams.

5. Vasario 22 d. LCHS Tarybos posėdyje patvirtinti KŪRYBINIŲ PREMIJŲ nuostatai, taigi visi Lietuvos chorų dirigentai kviečiami iki 2020 metų balandžio 1 dienos chorų sąjungai pateikti savo 2019 metų kūrybinės veiklos aprašymus (parengtos koncertinės programos, dalyvauta konkursuose, laimėtos prizinės vietos ir pan). 11 narių LCHS tarybos komisija vertins paraiškas. 2020 metų premijų fondas yra 5000 eurų ir planuojama skirti 5 premijas po 1000 eurų:

– premija miesto suaugusiųjų choro dirigentui,
– premija rajono suaugusiųjų choro dirigentui,
– premija miesto vaikų choro dirigentui,
– premija rajono vaikų choro dirigentui,
– premija studentų choro dirigentui.


Chorų sąjungos Prezidentė labai kvietė visus Lietuvos choro dirigentus aktyviai dalyvauti ir būtiniausiai pateikti savo veiklos aprašą iki balandžio 1 dienos.
Tokių kūrybinių premijų chorų dirigentams įteikimas yra būdas ne tik deramai įvertinti choro dirigentų, kaip meno kūrėjų, veiklą, bet ir parodyti visuomenei kūrybinius šios profesijos žmonių darbus bei pasiekimus.
Kūrybinės veiklos aprašas pateikiamas laisva forma el.paštu info@lchs.lt Daugiau informacijos www.lchs.lt

Parašykite komentarą