100-mečio Dainų šventės rengėjų ir kūrėjų išplėstinis posėdis Kultūros ministerijoje

2018 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje vyko Dainų šventės nacionalinės komisijos, meninių programų kūrėjų ir Kultūros ministerijos atstovų išplėstinis posėdis. Susitikime aptarti 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės probleminiai klausimai, organizaciniai ir meniniai sprendimai, svarstytas lėšų skyrimo klausimas, veiksmų plano parengimas. Didelis dėmesys skirtas pasaulio lietuvių, tautinių mažumų ir negalią turinčių žmonių integracijai į Šimtmečio dainų šventės programą.

Posėdyje dalyvavo Dainų švenčių nacionalinės komisijos pirmininkas Juozas Mikutavičius, Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Dainų šventės direktorius Saulius Liausa, Kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus vyr. specialistė Jadvyga Lisevičiūtė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius Romualdas Kondrotas, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Emilija Bugailiškienė, Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ meno vadovas Vytautas Miškinis, šventės meninių programų kūrėjai ir koordinatoriai  Artūras Dambrauskas,  Inga Kriščiūnienė, Aurelija Andrejauskaitė, Donatas Zakaras, Algirdas Šumskis, Ugnius Vaiginis ir kiti.

 

Choras.lt paklausė LNKC Muzikos skyriaus darbuotojo kompozitoriaus Donato Zakaro, apie ką konkrečiai buvo kalbėta ir kas nutarta. 

D. Zakaras: Pagrindinė priežastis, dėl ko buvo surengtas posėdis Kultūros ministerijoje – daugeliui institucijų adresuotas raštas iš Vyriausybės dėl tautinių mažumų ir neįgaliųjų integracijos į 100-mečio Dainų šventę. Deja, konstatuota, kad visų 100-mečio Dainų šventės renginių programos jau patvirtintos ir nebebus keičiamos. Taip pat kalbėta ir dėl lėšų stygiaus. Apie chorus ir Dainų dieną konkrečiai nebuvo kalbama. 

Choras.lt pasidomėjo, kiek ir kokių kolektyvų iš užsienio atvyks į Lietuvą dalyvauti 100-mečio Dainų šventėje.

D. Zakaras: Iš užsienio atvyks kelios dešimtys chorų. Tai daugiau nei 500 dalyvių, Yra užsiregistravusių nedidelių vokalinių ansamblių iš 4 ir 7 narių, bet yra ir gausesnių, pvz., 70 dainininkų choras iš Sietlo. 

LRKP posėdį protokolavusi LLKC Regionų kultūros informacijos poskyrio vadovė Inga Kriščiūnienė pateikė platesnę informaciją:

Į 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventę atvyksta 75 užsienio lietuvių kolektyvai – 1660 dalyvių –  iš 16 pasaulio šalių: Airijos, Argentinos, Australijos, Austrijos, Belgijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Ukrainos, Urugvajaus, Vokietijos.

Dainų šventėje dalyvaus:

  • 29 pasaulio lietuvių chorai – 630 dainininkų;
  • 33 šokių ansambliai – 750 šokėjų;
  • 10 folkloro ansamblių – 170 dalyvių;
  •  „Klojimo teatras“ iš Punsko;
  • Kanklių ansamblis „Vaidilutė“ iš Australijos. Ansamblio vadovui Stasiui Eimučiui šiemet sukanka 102 metai.
  • Pirmą kartą Lietuvos dainų šventėje planuoja dalyvauti Japonijos vyrų choras.

LLKC vadovas ‎S. Liausa pasakojo, kad kolektyvai intensyviai ruošiasi, gludina Dainų šventės repertuarą, perklausos prasidės po Vasario 16-tosios, su šventės dirigentais jau sutarta. Neprivaloma, bet labai pageidautina, kad chorai dainuotų mintinai. Užsiregistravęs  Lietuvos 100-mečio dainų šventei vyrų choras iš Japonijos dainuos lietuviškai mintinai.

Vienas didžiausių Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių – Lietuvos dainų šventė „Vardan tos…“ vyks 2018 m. birželio 30 – liepos 6 d. Vilniuje ir Kaune.

 

 

Parašykite komentarą